Take a fresh look at your lifestyle.
درباره ما

تیم مینویسم متشکل از 12 نویسنده فعال و حرفه ای در حوزه های مختلف می باشد . این سایت در اوایل سایت 97 با هدف ترویج فرهنگ و اطلاع رسانی شروع به کار کرده است .

در سال 97 این سایت با یک سردبیر و چند نویسنده دورکار شروع به فعالیت کرد و در سال 98 با تغییراتی این سایت در یک دفتر کوچک همراه با 4 نویسنده حضوری به فعالیت خود ادامه داد و در ادامه این سایت با 12 نویسنده حضوری و دورکار بکار خود ادامه میدهد .

مینویسم یک سایت خصوصی می باشد و تمامی مطالب بدون هیچ جهت گیری تبلیغاتی منتشر نمی شود و به دور از نگاه جانب‌دارانه، انعکاس‌دهنده برخی اخبار و اطلاعات روز می باشد.

مگ تک