Take a fresh look at your lifestyle.
مرور برچسب

حجاب

حجاب چیست ‌‌و چه آثار و فوایدی دارد؟

کلمه حجاب در قرآن کریم 7 بار آمده است و معنی این کلمه در هر 7 مورد به معنی پوششی است که از هر جهت مانع دید شدن چیزی شود. در دین مبین اسلام بسیار درباره حجاب سخن گفته شده و بر رعایت آن نیز برای زن و مرد تاکید شده است. در این مطلب ابتدا به…