Take a fresh look at your lifestyle.

متن تبریک روز معلم انگلیسی و ترکی با ترجمه (آپدیت ۱۴۰۲)

شغل معلمی یکی از شغل های خاص است و نه تنها در کشور ما ایران بلکه در تمام کره زمین معلمی را شغلی مهم و از برخی جهات مقدس می دانند. برای مثال در کشور ما شغل معلمی را شغل انبیا می دانند و در روز معلم از معلم ها و اساتید بزرگ قدردانی و تشکر می شود. در برخی از کشور ها شغل معلمی از مهم ترین شغل ها است به طوری که شغل معلمی در بین شغل های برتر رتبه اول را دارد و بقیه شغل ها در رتبه های بعدی قرار می گیرند. اگر می خواهید از معلم، استاد یا دبیر خود قدر دانی کنید اما نمی دانید چه طور این کلمات را کنار هم قرار دهید در ادامه این مطلب از مینویسم چند نمونه متن تبریک روز معلم به انگلیسی و متن تبریک روز معلم به ترکی با ترجمه فارسی برای شما گرد آوری کرده ایم.

متن تبریک روز معلم به زبان انگلیسی با ترجمه

You have alwayes been an excellent educator who khew how to illuminate a soul with its light, happy teacher s day to my favorite teacher

شما همیشه یک مربی عالی بوده اید که می دانستید چگونه یک روح را با نور آن روشن کنید. روز معلم را به معلم مورد علاقه من تبریک می گویم!

Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best

با آرزوی شادی و خوشبختی، شما معلم شگفت انگیزی هستید و فقط لایق بهترین ها هستید.

The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teacher’s Day

بهترین معلمان از صمیم قلب آموزش می دهند نه از روی کتاب. ممنون که معلم فوق العاده ای هستید. روز معلم مبارک!

Happy Teacher’s Day! It has been an honor to get to learn so many things from you; thank you for inspiring me! We need more instructors like you in our schools and universities

روز معلم مبارک! باعث افتخار بوده است که چیزهای زیادی از شما یاد بگیرم. از شما برای الهام بخشیدن به من متشکرم ما به مربیان بیشتری مانند شما در مدارس و دانشگاه های خود نیاز داریم

All the efforts and hard work you invested to bring out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you

تمام تلاش‌ ها و سخت‌کوشی‌ هایی که برای به نمایش گذاشتن بهترین‌ ها در ما انجام داده‌اید، هرگز با کلمات قابل جبران نیست. ما فقط می توانیم از داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!

Teacher, you have always challenged me to work hard and get good grades. I will always remember you. Happy Teacher’s Day

استاد، شما همیشه مرا به چالش کشیدند تا سخت تلاش کنم و نمرات خوب بگیرم. همیشه به یادت خواهم بود. روز معلم مبارک!

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright, Above all you taught me to shine forth my light. Happy Teacher’s Day

اگرچه ممکن است نمرات من همیشه بهترین نباشد، اما به شما اطمینان می دهم که داشتن شما به عنوان معلم من واقعاً من را برکت می دهد. در حال حاضر می دانم که هرگز از من دست نخواهی کشید، از اینکه به من کمک کردی تا آن چیزی که می توانم باشم متشکرم. به خاطر تو می توانم ببینم که آینده ام روشن است، مهمتر از همه تو به من آموختی که نور خود را بتابانم. روز معلم مبارک!

You are the spark, the inspiration, the guide, the candle to my life. I am deeply thankful that you are my teacher

تو جرقه، الهام، راهنما، شمع زندگی من هستی. من عمیقاً از اینکه شما معلم من هستید سپاسگزارم.

I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Teacher’s Day that’s full of joyous moments

من خوش شانس بودم که معلمی به خوبی شما داشتم. آرزو می کنم که روز معلم برای شما پر از لحظات شاد باشد

Our parents gave us life and it was you who taught us how to live it. You introduced honesty, integrity, and passion to our character. Happy Teacher’s Day

پدر و مادرمان به ما زندگی دادند و این تو بودی که به ما یاد دادی چگونه آن را زندگی کنیم. شما صداقت، درستکاری و اشتیاق را به شخصیت ما معرفی کردید. روز معلم مبارک!

This beautiful message is for my retired teacher whose service in our school is greatly appreciated and who has been one of the stalwarts of our school with her good teaching. Teacher, I thank you with all my heart for your service

این پیام زیبا برای معلم بازنشسته من است که خدمات او در مدرسه ما بسیار قابل قدردانی است و با تدریس خوب خود یکی از پیشگامان مدرسه ما بوده است. استاد من با تمام وجود از خدمات شما تشکر می کنم.

The best teachers don’t give you the answer, but they spark within you the desire to find the answer yourself. Happy Teacher’s Day

بهترین معلمان به شما پاسخی نمی دهند، اما میل به یافتن پاسخ را در درون شما ایجاد می کنند. روز معلم مبارک

I feel so blessed to have a teacher like you who not only pushes me towards achieving my goal but also supports me in every step. Today I celebrate you for being selfless, devoted, hardworking, and the wisest person in the classroom. I am grateful to be your student. Happy Teacher’s Day

من احساس خوشبختی می کنم که معلمی مثل شما دارم که نه تنها مرا به سوی رسیدن به هدفم سوق می دهد بلکه در هر قدم از من حمایت می کند. امروز من شما را به خاطر فداکار، فداکار، سخت کوش و عاقل ترین فرد در کلاس تجلیل می کنم. از اینکه شاگرد شما هستم سپاسگزارم. روز معلم مبارک!

On this day we honour teachers like you, who give of themselves in all that they do. So thank you, my teacher, for all that you gave. I am grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teacher’s Day

در این روز معلمانی مانند شما را گرامی می داریم که در هر کاری که انجام می دهند از خود می بخشند. پس ممنونم استادم بابت همه چیزهایی که دادی. از اینکه شاگرد شما هستم سپاسگزارم. از اینکه من را به چالش کشید تا بهترین باشم و اشتیاق یادگیری را در من القا کردی متشکرم. روز معلم مبارک!

Not everyone has a heart of gold, and such dedication– but you do! You’re a truly inspiring individual who has taught so much more than simply curriculum. Thatis why I just wanted to let you know that your hard work, efforts, and care are much appreciated. Best wishes for this Teacher’s Day

هرکسی قلب طلایی و چنین فداکاری ندارد، اما شما دارید! شما واقعاً فردی الهام بخش هستید که خیلی بیشتر از برنامه درسی ساده آموزش داده اید. به همین دلیل من فقط می خواستم به شما اطلاع دهم که تلاش، تلاش و مراقبت شما بسیار قابل قدردانی است. بهترین آرزوها برای این روز معلم

The dream begins with a teacher who believes in you, who tugs and pushes and leads you to the next plateau, sometimes poking you with a sharp stick called ‘truth

رویا با معلمی شروع می‌شود که به شما ایمان دارد، او شما را می‌کشد و هل می‌دهد و شما را به قله بعدی هدایت می‌کند، گاهی اوقات شما را با یک چوب تیز به نام «حقیقت» می‌کوبد

Happy teacher’s day. We can never thank you enough for your dedication, wisdom, and responsibility

روز معلم مبارک. ما هرگز نمی توانیم به اندازه کافی از شما برای فداکاری، خرد و مسئولیت شما تشکر کنیم.

Happy Teachers Day to all the amazing teachers of the world

روز معلم بر همه معلمان شگفت انگیز جهان مبارک باد!

Thank you for teaching me with kindness, dear teacher. Happy Teachers Day

ممنون که با محبت بهم یاد دادی استاد عزیز روز معلم مبارک!

Happy teachers day ! It has been an honor to get to learn so many things from you; thanks for inspiring me

روز معلم مبارک! باعث افتخار بوده است که چیزهای زیادی از شما یاد بگیرم. با تشکر برای الهام بخشیدن به من

Dear teacher, without your guidance and wisdom, I wouldn’t be where I am right now! Thank you and Happy Teachers Day

استاد عزیز، بدون راهنمایی و حکمت شما، من الان اینجا نبودم! با تشکر از شما و روز معلم مبارک!

Happy Teachers Day to you! Your wisdom, dedication, and kindness will always lead us to the right path and inspire us to be better human beings

روز معلم بر شما مبارک! خرد، فداکاری و مهربانی شما همیشه ما را به راه راست هدایت می کند و به ما انگیزه می دهد که انسان های بهتری باشیم.

Happy Teachers Day! Teachers like you are the reason why ordinary students like us dream of doing extraordinary things

روز معلم مبارک! معلمانی مثل شما دلیلی هستند که دانش آموزان عادی مثل ما رویای انجام کارهای خارق العاده را در سر می پرورانند.

A teacher is someone who nourishes the souls of the students for a lifetime. Happy Teachers Day to all the teachers

معلم کسی است که روح دانش آموزان را برای یک عمر تغذیه می کند. روز معلم بر همه معلمان مبارک!

Happy Teachers Day! Please accept my immense respect and best wishes

روز معلم مبارک! لطفا احترام بیکران و بهترین آرزوهای من را بپذیرید!

All the efforts and hard works your invested in bringing out the best in us can never be repaid in mere words. We can only feel grateful for having a teacher like you

تمام تلاش‌ها و تلاش‌هایی که برای به نمایش گذاشتن بهترین‌ها در ما انجام داده‌اید، هرگز تنها با کلمات قابل جبران نیست. ما فقط می توانیم از داشتن معلمی مانند شما سپاسگزار باشیم!

Happy Teachers Day! Your words, attitude, and actions have made such a positive difference in our children’s upbringing! We are truly thankful to you

روز معلم مبارک! گفتار، نگرش و کردار شما چنین تفاوت مثبتی در تربیت فرزندان ما ایجاد کرده است! ما واقعاً از شما سپاسگزاریم!

I was lucky to have a teacher as wonderful as you are. Wishing you a Teacher’s Day that’s full of joyous moments

من خوش شانس بودم که معلمی به خوبی شما داشتم. روز معلم را برای شما آرزو می کنم که پر از لحظات شاد باشد!

Thank you for being an amazing mentor. Happy Teachers Day

از شما متشکرم که یک مربی شگفت انگیز هستید. روز معلم مبارک!

Happy Teachers Day! We are grateful to you today and every day

روز معلم مبارک! امروز و هر روز از شما سپاسگزاریم!

happy teachers day
I feel lucky to be under your supervision and care. Accept my heartfelt wishes on this teacher’s day

روز معلم مبارک
من احساس خوشبختی می کنم که زیر نظر و مراقبت شما هستم. آرزوهای قلبی مرا در این روز معلم بپذیرید!

Happy Teachers Day to all the teachers! Thank you for your patience, kindness, and endless dedication

روز معلم بر همه معلمان مبارک! از صبر، مهربانی و فداکاری بی پایان شما سپاسگزارم.

To the world’s greatest teacher, Happy Teachers Day! Thank you for everything

به بزرگترین معلم جهان، روز معلم مبارک! برای همه چیز ممنون!

You taught us like a teacher, protected us like our parents, and guided us like a mentor. You truly deserve this day so much. Happy teacher’s day to my most beloved teacher

شما مانند یک معلم به ما آموختید، مانند والدینمان از ما محافظت کردید و مانند یک مربی ما را راهنمایی کردید. شما واقعاً لیاقت این روز را دارید. روز معلم بر محبوب ترین معلم من مبارک!

Every word you say is so full of wisdom. To me, you are the greatest teacher there was and there will ever be. I respect you with all my heart. Happy teacher’s day

هر کلمه ای که می گویید سرشار از حکمت است. برای من، تو بزرگترین معلمی هستی که هستی و هستی. من با تمام وجودم به شما احترام می گذارم. روز معلم مبارک !

The patience and sacrifices of our teachers should be celebrated every day. Not just one day in a year. I wish you all the best on this special occasion. You are my most favorite teacher

صبر و فداکاری معلمان ما باید هر روز تجلیل شود. نه فقط یک روز در سال. برای شما در این مناسبت خاص آرزوی بهترین ها را دارم. شما محبوب ترین معلم من هستید!

متن تبریک روز معلم به زبان ترکی با ترجمه

Şefkatin ve merhametin dinginlikle harmanlanıp ete kemiğe bürünmüş hali gibidir öğretmen… Gölgesinde bile güneşi saklayan yaşam kaynağı ışıltılı güneştir. Her sabah masalsı bir heyecanla ve kristal sevinçlerle okuluma gitmemin en büyük sebebi. Günün gününden güzel olsun geleceğimin mimarı canım öğretmenim

آموزگار مانند شکل شفقت و رحمت است که با آرامش آمیخته شده و در گوشت و استخوان مجسم شده است… . منبع حیاتی که خورشید را حتی در سایه اش پنهان می کند، خورشید تابناک است. بزرگترین دلیلی که من هر روز صبح با یک هیجان حماسی و شادی بلورین به مدرسه می روم. روزت بهتر از روزت باد معمار آینده من استاد عزیزم…

Kendini tüketerek başkalarına ışık veren bir kandil gibidir öğretmen. Hep özverili, hep canla başla çalışır. Gelecek nesiller için büyük emekler veren çok kıymetli öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarım

معلم مانند چراغی است که خود را می سوزاند و به دیگران نور می دهد. همیشه فداکار، همیشه سخت کار می کند. روز معلم را به معلمان بسیار ارزشمندی که برای آیندگان تلاش می کنند تبریک می گویم…

Bir aşkla bin çocuğa bölünmüş yorulmak nedir bilmeyen mesleğini hakkıyla yapan tüm öğretmenlere binlerce kez teşekkürler

هزاران تشکر از همه معلمانی که حرفه خستگی ناپذیر خود را انجام می دهند و با یک عشق به هزار کودک تقسیم می شوند.

Beni her zaman umut etmeye teşvik eden, hep faydalı işlere yönelten ve her zaman bana inandığını hissettiren canım öğretmenim… Eğer omzumda sizin desteğinizi, sırtımda sizin şefkatli ellerinizi hissetmeseydim aynı durumda olur muydum bilemiyorum… Bende emeğiniz çok büyük. Size binlerce kez teşekkür ediyor öğretmenler gününüzü en güzel dileklerimle kutluyorum… Her şey gönlünüzce olsun

استاد عزیزم که همیشه مرا به امید تشویق می کند، همیشه مرا به کارهای مفید هدایت می کند و همیشه به من احساس می کند که به من ایمان دارد… نمی دانم اگر شما را احساس نمی کردم، در همین شرایط بودم یا نه. تکیه بر شانه ام و دستان مهربانت بر پشتم… هزاران بار از شما تشکر می کنم و روز معلم را به شما تبریک می گویم با آرزوی بهترین ها …

Bu kutsal görevi yerine getiren tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum

روز معلم را به تمامی معلمانی که این وظیفه مقدس را انجام می دهند تبریک می گویم.

Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Eğitim demek, vücutta ve ruhtaki güzelliği ve mükemmelliği son mertebesine kadar geliştirmek demektir

عصای جادویی که صلح را بر روی زمین به ارمغان می آورد در دستان مادران و معلمان است. تربیت یعنی رشد زیبایی و کمال در جسم و روح تا آخرین مرتبه.

Canım Öğretmenim, beni her zaman doğru yola iterek bugünlere gelmemi sağladınız. Sizin desteğiniz sayesinde yolumu buldum… Öğretmenler gününüz kutlu olsun

استاد عزیز شما همیشه مرا در راه راست قرار داده اید و باعث شده اید به این روزها برسم. با تشکر از حمایت شما راهم را پیدا کردم… روز معلم مبارک…

Hayatta istediğim konuma gelmemde, başarılarımda ve insanlar tarafından gördüğüm saygı ve sevgide sizin bana bıkmadan usanmadan öğrettiklerinizin payı çok büyük. Sizin kalbimde yeriniz aklınıza gelmeyecek kadar büyük… Öğretmenler gününüz kutlu olsun

آنچه شما به طور خستگی ناپذیر به من آموخته اید سهم زیادی در موفقیت های من و احترام و عشقی که از مردم در موفقیت های زندگی ام داشته ام دارد. جای تو در قلب من بزرگتر از آن است که بتوانی به آن فکر کنی… روز معلم مبارک…

Tüm bildiklerini bize öğrettin, millete faydalı bireyler ettin, kalemi kılıçtan çok keskinlettin, çareler ürettin sen öğretmenim… Öğretmenler gününüz kutlu olsun

هر چه می دانی به ما آموختی، افراد مفیدی برای ملت ساختی، قلم را بیشتر از شمشیر تیز کردی، راه حل تولید کردی استاد من… روز معلم مبارک.

Öğretmen, bir bahçıvandır. En güzel gülleri o yetiştirir. Hiç yorulmadan, bıkmadan, usanmadan bahçesindeki güllere su verir ve onların bakımını titizlikle yapar. Öğretmenler gününüz kutlu olsun

معلم باغبان است. او زیباترین گل های رز را پرورش می دهد. او به گل های رز باغش آب می دهد و بدون اینکه خسته شود از آنها مراقبت می کند. روز معلم مبارک

متن ادبی تبریک روز معلم

عکس نوشته تبریک روز معلم

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.