Take a fresh look at your lifestyle.

معنی ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است، به حسنت نناز به تبی بند است + داستان

ضرب المثل هایی که رد فرهنگ ما ایرانیان و فارسی زبانان قرار دارد، دارای معنی و مفهوم بسیار جالبی می باشند. ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است، به حسنت نناز به تبی بند است نیز دارای داستان و معنی بسیار زیبایی می باشد که در ادامه می توانید آن را بخوانید.

معنی ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است

معنی ضربی المثل به مالت نناز به شبی بند است، به سحنت نناز به تبی بند است یعنی هیچ وقت کسی نباید به دارایی و مال و ثروتش مغرور شود و به دیگران فخر فروشی کند. همه انی چیزها فانی و تمام شدنی هستند و هر زمان خداوند بخواهد می تواند تمام آنها را از انسان ها بگیرد. پس نباید هیچ فردی به مال و ثروت خود مغرور شود و مال و ثروتش همه چیزش باشد. به حسنت نناز به تبی بند است که دقیقا همان معنا را دارد یعنی به خوبی های خودت نیز نباید زیادی مغرور شوی ممکن است با کوچک ترین اتفاق همه را از دست بدهید. در مجموع معنی این ضرب المثل یعنی انسان نباید به داشته هایش مغرور باشد و با آنها به دیگران فخر فروشی کند.

داستان ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است

در روزگاران قدیم مردی زندگی می کرد که بسیار ثروتمند بود و دارایی خیلی زیادی داشت. او همیشه برای استحمام به حمامی در شهر محل زندگی اش می رفت. یک روز که برای حمام کردن رفته بود به نوکران خود گفت قلیانی نیز برای او آماده کنند تا در حین حمام کردن از آن استفاده کند. آنها هم قلیانی آوردند که از جنس طلا بود، مرد نیز همزمان با کشیدن قلیان مشغول تمیز کردن خودش نیز بود.

او به زیر آب رفت و چند مرتبه به همه اعلام کرد که آیا کسی از من ثروت مند تر است؟ آیا کسی مانند من می تواند قلیان طلا بشکد؟ همین طور که این جملات فخر فروشانهر ا تکرار میکرد و سرش را از زیر آب بیرون آورد دید هیچکس در اطرافش نیست، نه مردم نه نوکرانش، هر چقدر آنها را صدا کرد هیچکس به سراغش نیامد. رفت به سمت لباس هایش تا آنها را بپوشد دید لباس هایش نیست و به جای آنها لباس های کهنه ای را گذاشته اند. به دلاک ها پس لباس هایم کو؟ آنها گفتند تو همیشه لباس های کهنه خودت را با لباس های نو بقیه عوض می کنی و آنها را میدوزدی. مرد که از این همه تغییر و اتفاق تعجب کرده بود به یکباره دید همه به سمتش آمدند و شروع کردند به کتک زدن او.

مرد ثروتمند که دیگر چیزی نداشت با لباس های کهنه و پاره راهی کوچه و خیابان شد و فهمید که در شهر دیگری است و اینجا شهر خودش نیست. به یک حمامی رسید و از شدت خستگی و گرسنگی به داخل آن رفت و دید که مقداری خرما و نان در آنجا قرار دارد. مرد مشغول خوردن نان و خرما شد سپس تون حمام را روشن کرد تا حمام گرم شود.

زمانی که حمام چی آمد، مرد گفت: من غذای تو را خورده ام اما در عوض تون حمام را برایت روشن کرده ام تا حمام گرم شود. حمام چی که دید او مرد زرنگی است گفت می توانی در کنارم بمانی و در حمام کار کنی. مرد شب را در آنجا ماند و به کار کردن در حمام مشغول شد.

روزی دختر حمام چی برای کاری نزد پدرش آمد، مرد ثروتمند و دختر به محض دید همدیگر عاشق هم شدند و زمانی که این موضوع را به حمام چی گفت او پذیرفت و پیش خود گفت او مرد زرنگ و خوبی است.

آنها با هم ازدواج کردند صاحب فرزند شدند. حمام چی که از دنیا رفت تمام مال و ثروتش و حمامش به دخترش رسید. مرد نیز مسئول حمام داری شد. روزی که به خانه آمد و غرق در فکر بود، همسرش از او پرسید چرا همیشه در فکر هستی؟ چیزی است که من نمیدانم؟ مرد نیز تمام ماجرا را برای همسرش تعریف کرد. او هم گفت تو زیادی به مال و ثروتت مغرور شدی و به آنها میبالیدی به همین دلیل خداوند همه آنها را یک شبه از تو گرفت. برو در یک جای خلوت و توبه کن و از خداوند طلب بخشش کن.

فردای آن روز که مرد در حمام بود سرش را زیر آب کرده بود و زمانی که بالا آورد نوکرانش دید که در بالا سرش ایستاده، همین که می خواست چیزی بگوید او گفت قربان نگرانتان شدیم چقدر در زیر آب بودید. چشمانش را برگرداند و دید در همان حمام شهر قبلی اش است و همان آدم سابق شده است.

وقتی به خانه رفت همسرش گفت چرا امروز کمی دیر کردی؟ او گفت من در شهری دیگری بودم و زن و بچه ای گرفتم و تو می گویی کمی دیر کردی؟ مرد کسی را فرستاد به همان شهر تا زن و بچه اش را نزدش بیاورند.

بعد مرد این ضرب المثل را با خود گفت که به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است.

کاربرد ضرب المثل به مالت نناز به شبی بند است

شرب المثل به مالت نناز به شبی بند است به حسنت نناز به تبی بند است برای افرادی به کار می برند که به داشته های خود بسیار مغرور می شوند و با استفاده از مال و ثروت خود به دیگران فخر می فروشند و داشته های خود را به رخ دیگران می کشند. انسان نباید به هیچ چیز خود مغرور باشد زیرا همه چیز از بین رفتنی است و هیچ چیزی در این جهان پایدار نیست.

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.