Take a fresh look at your lifestyle.

کدام حیوان سریع تر می دود؟ ۱۰ سریع ترین حیوانات روی زمین با عکس

انسان ها می توانند بسیار سریع باشند اما در مقایسه با سرعت حیوانات، ما هیچ هستیم. رتبه بندی زیر نشان می دهد که کدام گونه ها (به استثنای پرندگان) بر اساس حداکثر سرعتی که می توانند به آن دست یابند، سریع ترین حیوانات روی زمین هستند. 

10 نمونه از سریع ترین حیوانات روی زمین

سریعترین حیوانات روی زمین (2)

1- چیتا

 • حداکثر سرعت: تا 114 کیلومتر در ساعت یا 71 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: آفریقا، آسیای غربی و آسیای جنوبی

چیتا با حداکثر سرعت 114 کیلومتر در ساعت یا 71 مایل در ساعت، با اختلاف سریع ترین حیوان شناخته شده روی زمین به حساب می آید. چیتاها، گربه سانان بزرگی هستند که به طور طبیعی در آفریقا و بخش هایی از غرب و جنوب آسیا زندگی می کنند (اگرچه، این روزها در فهرست حیوانات در حال انقراض هستند). حداکثر سرعت آن ها می تواند با متوسط سرعت یک اتومبیل در اتوبان برابری کند. 

2- گوزن شاخ چنگالی

 • حداکثر سرعت: تا 89 کیلومتر در ساعت یا 55 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: آمریکای شمالی (ایالات متحده آمریکا و کانادا)

شاید از ظاهر گوزن شاخ چنگالی اینطور به نظر نرسد اما آن ها با سرعت 89 کیلومتر در ساعت یا 55 مایل در ساعت، دومین حیوان سریع در جهان هستند. گوزن های شاخ چنگالی بومی آمریکای شمالی هستند و می توان به طور طبیعی آن ها را در غرب میانه و جنوب غربی آمریکا و همچنین، بخش های مرکزی کانادا یافت. 

همچنین بخوانید: قدرت بینایی کدام حیوانات قوی تر است

3- غزال آفریقایی

سریعترین حیوانات دنیا
 • حداکثر سرعت: تا 88 کیلومتر در ساعت یا 55 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: جنوب غربی آفریقا

در نزدیکی گوزن شاخ چنگالی، غزال آفریقایی با حداکثر سرعت 88 کیلومتر در ساعت یا 55 مایل در ساعت قرار دارد. غزال آفریقایی، بز کوهی بومی جنوب غربی آفریقاست. غزال های آفریقایی با توجه به تهدید حیوانات درنده بسیار زیادی که در زیستگاهشان وجود دارند، باید سریع باشند. 

4- گوزن یالدار

 • حداکثر سرعت: تا 82 کیلومتر در ساعت یا 51 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: جنوب آفریقا

با وجود گوزن یالدار، یک بز کوهی دیگر در فهرست سریع ترین حیوانات روی زمین قرار می گیرد. ظاهر بزرگ و تنومند این حیوان ممکن است در نگاه اول مشخص نباشد اما سرعت گوزن یالدار آفریقایی می تواند به 82 کیلومتر در ساعت یا 51 مایل در ساعت برسد. گوزن یالدار بومی چندین ناحیه از نیمه جنوبی آفریقایست. 

5- شیر

سریعترین حیوانات روی زمین شیر
 • حداکثر سرعت: تا 81 کیلومتر در ساعت یا 50 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: صحرای آفریقا، غرب هند

شیر که اغلب با عنوان پادشاه حیوانات شناخته می شود، در فهرست سریع ترین حیوانات روی زمین قرار می گیرد. با سرعت حدود 81 کیلومتر در ساعت یا 50 مایل در ساعت، شیرها عملاً به اندازه گوزن های یالدار آفریقایی سریع هستند. شیرها، گربه سانان بومی اکثر بخش های صحرای آفریقا و بخش کوچکی از غرب هند هستند. 

6- قوچ سیاه، خرگوش صحرایی و جگوار

 • حداکثر سرعت: تا 80 کیلومتر در ساعت یا 50 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: قوچ سیاه – جنوب آسیا، خرگوش صحرایی: آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و جگوار: آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی و بخش هایی از آمریکای شمالی

7- سگ تازی

10 حیوان سریع دنیا
 • حداکثر سرعت: تا 74 کیلومتر در ساعت یا 46 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: اروپا

8- سگ وحشی آفریقایی

 • حداکثر سرعت: تا 72 کیلومتر در ساعت یا 45 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: آفریقا

9- کانگورو

کدام حیوان سریعتر است
 • حداکثر سرعت: تا 71 کیلومتر در ساعت یا 44 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: استرالیا

10- اسب 

 • حداکثر سرعت: تا 70 کیلومتر در ساعت یا 44 مایل در ساعت
 • زیستگاه طبیعی: تمام قاره ها به جز قطب جنوب

فهرست 10 حیوان سریع روی زمین در یک نگاه

1چیتا114 کیلومتر در ساعت
2گوزن شاخ چنگالی89 کیلومتر در ساعت
3غزال آفریقایی88 کیلومتر در ساعت
4گوزن یالدار82 کیلومتر در ساعت
5شیر81 کیلومتر در ساعت
6قوچ سیاه، خرگوش صحرایی و جگوار80 کیلومتر در ساعت
7سگ تازی74 کیلومتر در ساعت
8سگ وحشی آفریقایی72 کیلومتر در ساعت
9کانگورو71 کیلومتر در ساعت
10اسب70 کیلومتر در ساعت

مگ تک